Kwaliteit

Algemene voorwaarden en kwaliteit

Le Garage conformeert zich voor wat betreft haar kwaliteit aan de landelijke kwaliteitseisen opgesteld door de branche en de belangenvereniging van ouders (BOINK) en vastgelegd in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang.

Op alle dienstverlening van Kindercentrum Le Garage zijn de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang – Dagopvang en Buitenschoolse opvang van toepassing.

Volg ons op social media: