Openingstijden

Dagopvang

Dagopvang is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van ’s ochtends 6.30 tot ’s avonds 18.30 uur.

Reguliere dagopvang

Een dag reguliere dagopvang bestaat uit 2 dagdelen van 5,5 uur ochtend: van 07.30 tot 13.00 uur en middag: van 13.00 tot 18.30 uur.
Bij reguliere dagopvang bieden wij u de mogelijkheid om uw kind eerder te brengen en wel vanaf 06.30 uur. Let wel, dit uur is een extra uur dat apart gereserveerd dient te worden en ook apart aan u wordt gefactureerd. Wanneer u dus gebruik wilt maken van dit extra uur dient u dit van tevoren door te geven. Ook kunt u dit extra uur voorafgaand aan het reguliere dagdeel van 07.30-13.00 uur vast in uw contract op laten nemen.

Flexibele dagopvang

Bij flexibele dagopvang kunt u de door u benodigde tijd tussen 06.30 en 18.30 uur reserveren, met een minimale afname van 2 uur.

Buitenschoolse opvang

Onze voorschoolse opvang is van maandag tot en met vrijdag geopend van 06.30 tot 08.30 uur. De naschoolse opvang is geopend van 14.15 tot 18.30 uur en op woensdag- en vrijdagmiddag van 11.30 tot 18.30 uur. De opening van de naschoolse opvang is afhankelijk van de tijd dat de basisschool, waarop een kind zit, sluit.

In de schoolvakanties is de buitenschoolse opvang van 06.30 tot 18.30 uur open.

Op aanvraag is de buitenschoolse opvang ook tijdens andere sluitingsdagen van de school geopend. De buitenschoolse opvang gaat tijdens sluitingsdagen van een school extra open indien er minimaal drie kinderen zijn waarvoor extra opvang wordt aangevraagd.

Volg ons op social media: