Groepen

Onze

Groepen

Onze dagopvang bestaat uit horizontale en verticale groepen. Een horizontale groep bestaat uit kinderen van dezelfde leeftijd. Binnen een verticale groep worden kinderen van verschillende leeftijden geplaatst. Onze buitenschoolse opvang ‘De Rangerovers’ bestaat uit maximaal 80 kinderen in de basisschoolleeftijd. Op alle groepen zijn altijd voldoende gediplomeerde pedagogisch medewerkers aanwezig.

Volg ons op social media: