Compensatie-uren

Aanvragen van extra dagdelen of uren via compensatie-uren

Onze ruilservice komt met ingang van 1 januari 2023 te vervallen. Het kosteloos inzetten van een afwezige dag tegen een andere dag is dan niet meer mogelijk.

Hiervoor in de plaats introduceren wij vanaf 2023 compensatiedagen/uren. Hierbij kunnen ouders/verzorgers binnen een periode van drie maanden een afwezige dag inzetten tegen een flexibele dag met een sterk gereduceerd uurtarief, te weten het basisuurtarief dat de Belastingdienst hanteert voor de tegemoetkoming van de kinderopvangtoeslag.

Doordat het uurtarief van de compensatie-uren gelijk is aan de maximale vergoeding van de Belastingdienst, en u hierover dus ook een maximale vergoeding aan kinderopvangtoeslag ontvangt, betaald u slechts een zeer gering bedrag aan eigen bijdrage voor deze extra uren.

Hoe werken compensatiedagen:
Een kindje is bijvoorbeeld op 5 januari 2023 niet naar de opvang geweest.
U heeft in de periode van 6 januari 2023 tot en met 5 april 2023 (dus binnen een tijdsbestek van 3 maanden) een extra dagdeel of extra uren opvang nodig.
Deze extra benodigde dag/uren vraagt u als flexibele uren aan via ons programma Bitcare.
De groep kijkt of de extra aanvraag mogelijk is. Goedgekeurde uren vindt u terug in Bitcare.
De goedgekeurde compensatie-uren worden via het tarief van de compensatie-uren aan het einde van de maand bij u in rekening gebracht.

Afwezige dagen/dagdelen mogen worden gebruikt, mits deze minimaal één week van tevoren als afwezige dag via Bitcare zijn gemeld. Na 3 maanden vervalt de mogelijkheid om de afwezige dag via compensatie-uren in te zetten.
Het komt wel eens voor dat ouders hun kind helemaal niet of vergeten af te melden. Deze dagen gelden kunnen dan niet als compensatie-uren worden ingezet en worden in Bitcare als “onaangekondigd afwezig” geregistreerd.

Voor meer informatie over deze compensatie-uren verwijzen wij u graag naar onze informatiegids.

Volg ons op social media: