Extra uren afnemen

Aanvragen van extra uren, ruildagen of compensatie-uren

Heeft u naast uw reguliere dagdelen extra opvang nodig? Dan is dit, mits het kind-leidster-ratio dit op de groep toe laat, mogelijk. Hiervoor kunt u bij ons gebruik maken van extra flexibele uren, ruildagen of compensatie-uren.

Voor meer informatie over het afnemen van extra uren verwijzen wij u graag naar onze informatiegids. De link naar deze gids treft u onderaan deze pagina.

Volg ons op social media: