Informatie

Algemene informatie

Op deze website vindt u vooral praktische informatie over ons kindercentrum. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met één van onze medewerk(st)ers.

Doelstelling

Onze doelstelling is om kwalitatief goede opvang te bieden aan kinderen van 10 weken tot 13 jaar, waarvan de ouders of verzorgers overdag niet in de gelegenheid zijn om hun kinderen op te vangen. Dit vindt plaats in een omgeving waarin de kinderen zich samen met leeftijdsgenootjes en onder leiding van gediplomeerde medewerkers kunnen ontplooien. Getracht wordt een verzorging te bieden volgens de in Nederland algemeen geldende waarden en normen.

Eten, drinken en verschonen

Voor luiers, babyvoeding, brood, fruit, melk, sap en dergelijke zorgt het kinderdagverblijf. De kosten hiervoor zijn in het tarief opgenomen. De opvang voorziet echter alleen in standaard producten. Speciale- of afwijkende voeding (bijv. Soja, dieetvoeding) dient u zelf mee te geven.

Volg ons op social media: