Landelijk Registratienummer Kinderopvang

Ons registratienummer

Het Landelijk Registratienummer Kinderopvang van Kindercentrum Le Garage is: 

  • Voor de dagopvang: 961886523  
  • Voor de buitenschoolse opvang: 613020820

Het Landelijk Registratienummer Kinderopvang van De Limoezine is: 

  • Voor de dagopvang: 175469222  

Voor een aanvraag of wijziging van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst heeft u dit nummer nodig.

Volg ons op social media: