Veranderingen

Veranderingen

12 april 2022

Met grote vreugde en veel inzet hebben wij sinds 1 augustus 2014 gewerkt aan Kindercentrum Le Garage te Bergen op Zoom. Doorlopend hebben wij gestreefd naar verbeteringen en alles in het werk gezet om de kwaliteit van onze dagopvang en buitenschoolse opvang te optimaliseren.
Wij zagen al na een paar jaar in dat iets meer slagkracht wenselijk is. Dat hebben wij gevonden door Kindercentrum De Blokkentrein te Roosendaal vanaf 1 januari 2020 te starten. Met recht zijn wij trots op twee zulke mooie kinderdagverblijfcentra. Twee organisaties waar werkelijk alles om het welzijn van de kinderen draait en onze medewerkers gewaardeerd worden als DE belangrijkste spil in de kwaliteit van ons werk.
In de Corona periode kwamen daar twee nieuwe uitdagingen bij kijken en stelden wij vast dat we kwetsbaar zijn. Twee mensen die aan twee kindercentra leiding geven. Het is daarmee te afhankelijk van bepaalde personen.
Zodoende zijn we zorgvuldig op zoek gegaan naar een samenwerking met een derde partij. Daarvoor en tijdens dit proces hebben we wederom geconstateerd dat we zeker niet opgeslokt willen worden door een grote organisatie. Dit is niet in het belang van ouders en onze medewerkers.

Wij zijn in contact gekomen met Stepkids uit Duitsland. Zij hebben daar vele mooie kindercentra. Na een intensief en mooi traject is per 1 april 2022 het eigendom van Le Garage en De Blokkentrein op hen overgegaan.

Frauke Schittek is de ervaren directrice die namens Stepkids ons team komt versterken. Wijzelf zullen ons dagelijkse werk voor Le Garage en de Blokkentrein ook gewoon voortzetten.

Voor onze medewerkers, voor de ouders en in het bijzonder voor onze kinderen zal er niet direct iets veranderen, behalve dat de kwaliteit mogelijk nog verder omhoog gaat en de continuïteit meer is gewaarborgd.

Naast bovengeschreven verandering zijn wij de afgelopen maanden bezig geweest met een dependance voor Kindercentrum Le Garage aan de Ravelstraat 69. Het voornemen is om daar onze groep De Limoezine vanaf het derde kwartaal te mogen huisvesten en uitbreiden naar twee groepen.
In het hoofdgebouw zal een enkele groep doorschuiven en komt er een extra groep beschikbaar.

Vol vertrouwen in een mooie geborgde toekomst.

Johan Bosters
Ewout van den Berg

Volg ons op social media: