BSO de Rangerovers

BSO de Rangerovers

In de Buitenschoolse opvang groep De Rangerovers zitten maximaal 80 kinderen. Buitenschoolse opvang is bedoeld voor de kinderen in de basisschool leeftijd. Kindercentrum Le Garage biedt voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang.

Voor- en naschoolse opvang

Onze voorschoolse opvang is vanaf 06.30 uur open. De kinderen kunnen, indien van toepassing, gezellig samen hun meegenomen boterhammen opeten. De pedagogisch medewerkers zorgen er vervolgens, samen met de vrijwilligers, voor dat alle kinderen op tijd op school aanwezig zijn.

Als de school uit is, worden de kinderen op school opgehaald door de pedagogisch medewerkers en de vrijwilligers. Zij worden lopend, met een busje of met de BSO Bus opgehaald. De BSO Bus is een milieuvriendelijk vervoermiddel waar maximaal 10 kinderen in passen. 

Activiteiten

Als de kinderen samen wat gegeten en gedronken hebben, mogen ze gaan spelen. Natuurlijk mogen ze zelf bedenken wat ze graag willen gaan doen, maar er worden ook altijd twee arrangementen aangeboden. Deze arrangementen worden iedere 3 à 4 weken aangepast. Voorbeelden van onze arrangementen zijn: koken, knutselen, dansen, bouwen en techniek. Daarnaast hebben we in de winter iedere donderdag een gymzaal tot onze beschikking, waar een afgestudeerde sportdocente de lessen verzorgt. We hebben ook een eigen moestuintje waar we met de kinderen onkruid wieden, plantjes/zaadjes planten, alles verzorgen en daarna alles gaan oogsten. 

Kinderraad

Onze buitenschoolse opvang “De Rangerovers” heeft ook een eigen kinderraad. BSO kinderen kunnen vanaf de leeftijd van 8 jaar aan de kinderraad deelnemen. Zij bedenken niet alleen zelf allerlei activiteiten, maar voeren deze ook uit, dit onder begeleiding van een pedagogisch medewerker.

Locatie

Het grote voordeel van onze buitenschoolse opvang De Rangerovers is, dat de kinderen voor en na schooltijd uit de omgeving van de basisschool zijn, waar ze al de hele dag verblijven. Ze kunnen samen met andere kinderen spelen en nieuwe vriendjes maken aangezien we bij meerdere scholen kinderen ophalen. Tevens is onze buitenspeelruimte uitdagend en anders ingericht dan op school.

Vakanties

In de schoolvakanties is de BSO van maandag tot en met vrijdag van 06.30 uur tot 18.30 uur geopend. De kinderen mogen dan heerlijk komen spelen. Voor iedere schoolvakantie wordt een afzonderlijk programma gemaakt. Ouders/verzorgers ontvangen dit programma voorafgaand aan de vakantie via de e-mail. Zo weten zowel de ouders/verzorgers als de kinderen welke activiteiten er in de vakantieperiode allemaal georganiseerd worden.

Volg ons op social media: